Personal och styrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANGOS KULTUR- & EKOLOGISKOLA

 

STYRELSEN 2016 – 2017

LEDAMÖTER

 

 • Kerstin Pantzare 072 2132079 kerstinpantzare@telia.com, ordf
 • Sara Ljunggren sara@explorethenorth.se, v ordf
 • Johanna Fors 070 3498319 handlarn.kangos@mejl.se, kassör
 • Anna-Lena Berggård 070 2258884 annalena.berggard@gmail.com
 • Johan Stenevad 0703435420 johan@stenevad.com
 • Malin Ylivainio 0761336699 mylivainio@hotmali.com
 • Patrik Persson 070 2701877 larspatrikpersson@hotmail.com

 

 

PERSONAL KANGOS KULTUR- & EKOLOGISKOLA

 

 • Hillevi Wiss Kullebjörk Rektor /leg lärare 070 5364372
 • Eva Stenevad Leg lärare 070 2971192
 • Carola Sevä Leg lärare 070 5726998
 • Marlene Sevä Vik förskollärare/lärare 076 1474829
 • Isabel Fredriksson Förskollärare (tjl)
 • Johanna Holma Vik lärare (vt 2017) 070 5798559
 • Greger Toolanen Vik lärare (vt 2017)
 • Petra Fredriksson Elevassisstent 072 5858683
 • Jeniffer Ylivainio Elevassistent 073 8258402
 • FÖRSKOLAN 073 0297515
 • Anne-Maj Gunnelbrand Förskolan
 • Tony Fredriksson Förskolan
 • KÖKET 072 2199027
 • VAKTMÄSTARE 070 3145438